عآشقآنہ ھآیم برآے تو

چرا اینجا اینجوری شده؟؟؟!!!

بیشتر مطالب وبم پاک شده. اما دیروز که اومدم دیدم تا اسفند 93 بودش. نمی دونم چی شده که دیروز تا حالا پاک شده

ولی خدا رو شکر مطلب زیادی هم تو این مدتا نداشتم اما بازم عجیبه

نمی دونم چه بر سر این بلاگفا آوردن

تاريخ ۹۴/۰۵/۰۸سـاعت 18:47 نويسنده سپیــ ــده| |

خدایـا بیخیـال ...

میدانمـ گنــاهـ استــ ، اما من عاشــق این گنــاهمـ ،

گناه هــمـ آغـ ـوشـ ـی با او ...

خدایا بیخیــال !

من بــوی تــن او را می خواهــمـ .

زل زدن به چشمــای قشنگش برایمـ تمامـ لذتــ هاستـــ .

شیریـن ترین گنــاه زندگـی ام چشیدن لبـان ســـرخ اوستــ ...

مــا می خواهیمــ با همـ بهـ جهنمـ تــو بیاییمـ ...

قسمـ بهـ خودتــ کهـ بـا عشــــق ،

جهنمـ تـو بهشتـــ می شود برایمــان

تاريخ ۹۲/۱۱/۰۵سـاعت 9:35 نويسنده سپیــ ــده| |ادامـه مطـلب
تاريخ ۹۲/۱۱/۰۴سـاعت 20:2 نويسنده سپیــ ــده|ادامـه مطـلب
تاريخ ۹۲/۱۰/۲۴سـاعت 17:28 نويسنده سپیــ ــده|

 کنارمـ کهـ هستـی

زمـان همـ مثـل مـن دستپـاچهـ میشـود

عقربهـ هـا دوتـا یکـی میپـرنـد

اما همین کهـ میروی

تاوان دستپـاچگـی هـای ساعتـــ را هـمـ من بایـد بدهـمـ

جانمـ را میگیرند ثانیهـ های

بــی تـــو ادامـه مطـلب
تاريخ ۹۲/۱۰/۱۵سـاعت 12:33 نويسنده سپیــ ــده| |

khanoomi